La problemo pri lakto(produktoj)

Ĉe la homoj naskiĝas pli-malpli same multe da knabinoj kiel knaboj. Kaj, plenkreskaj, nur virinoj povas doni lakton. Ne la viroj. Sed: virino devas unue fariĝi patrino, do ŝi devas naski bebon antaŭ ol povi doni lakton.

Same ĉe bestoj: nur hundino, bovino, kaprino, … faras lakton nur post gravediĝo kaj akuŝo. En la lakto-industrio naskiĝas same multe da virbovidoj kiel bovidinoj. La ĵusnaskitaj virbovidoj estas preskaŭ tuj mortigataj, ĉar ne-utilaj. La kadavron oni uzas ekz. por fari gelatinon (el la ostoj kaj haŭto) kaj bestonutraĵojn (el la karno kaj organoj).

La bovidinoj restas nur kelkajn tagojn ĉe la patrino kaj poste estas metataj en apartajn kaĝojn, por ke ili ne trinku tro da lakto, kiu estas forprenata por la homoj anstataŭe.

La patrina bovino do apenaŭ vidas siajn proprajn idojn. Por ke la patrina bovino produktu laŭeble plej multe da lakto, ĉiam denove oni artefarite gravedigas ĝin, kiu devas ĉiam denove akuŝi, subiri la forŝtelon de siaj idoj kaj denove produkti lakton… ĝis la momento kiam la bovino produktas ne plu sufiĉe da lakto; tiam oni portas ĝin al buĉejo. Fino de ĝia ± 5-jara vivo! Sed: normala bovino povas vivi ±30 jarojn!!

Imagu ke eksterteranoj venus al planedo Tero. Ili kaptas la virinojn kaj metas ilin en stalojn. Poste ili gravedigas la virinojn kiuj post 9 monatoj akuŝas (doloriga afero!). La filojn oni tuj mortigas ĉar ili ne kapablas fari lakton. La filinojn oni lasas nur kelkajn tagojn ĉe la patrino. Poste oni metas la knabinetojn en apartajn kaĝojn kaj forŝtelas la lakton de la patrinoj per maŝino. Tio ripetiĝas ĉiam denove, ĝis la momento kiam la patrino produktas iom malpli da lakto; tiam oni mortigas ŝin. Intertempe, ĉiuj ŝiaj filinoj siavice fariĝis laktofabrikoj… Estus terure, ĉu ne? Ĉu estas nature, ke infanoj trinkas bovinan lakton?

Sufiĉas la scienc-fikcio, ni reiru al la normala vivo: la patrina (homa) lakto servas al infanoj kaj enhavas ĉiujn elementojn necesajn por la kreskigo de la infanoj.

La lakto de la bovinoj estas adaptita por nutri bovidojn, ne por homaj beboj kaj infanoj kaj certe ne por plenkreskuloj! Plie, studoj montras ke tro da laktokonsumo povas kaŭzi osteoporozon, gravigi aŭtismon kaj povas ekzisti rilato inter laktokonsumado kaj kancero!

Lode Van de Velde

La problemo pri mielo

Veraj veganistoj ankaŭ rifuzas mielon. Tre bona
anstataŭaĵo estas acera siropo.

Abeloj faras mielon por povi travivi la vintron. La
mielo enhavas vitaminojn, mineralojn kaj enzimojn
kiujn abeloj bezonas. Anstataŭ mielo, la abelbredisto
donas sukersiropon kiu ne enhavas ĉiujn necesajn
nutraĵojn, sekve multaj abeloj malfortiĝas kaj mortas
dum la vintro.

Por ‘rikolti’ la mielon, la abelisto devas forigi la
abelojn de la abelujo. Dum tiu forigo de la abeloj kaj
rikolto, abeloj ofte mortas aŭ vundiĝas.

Eĉ pli terure: por abelbredistoj foje estas pli
malmultekoste aĉeti novajn abelojn anstataŭ
travintrigi la ‘malnovajn’ abelojn. Sekve, ili simple
mortigas ĉiujn abelojn!

Lode Van de Velde

Industrio kaj mono

Ŝuisto faras ŝuojn. Pro sukceso, ĝi dungas homojn kaj
fondas fabrikon por povi produkti pli. La ŝuisto devas
pagi salajrojn kaj konkurenci kun aliaj ŝuistoj, do li
produktu pli kaj faru ĉiam pli da profito!

Ekzistas 3 manieroj gajni ĉiam pli kaj pli kaj pli da
mono:
• malaltigi la kostojn
• altigi la produktadon
• ambaŭ supraj kune
La industrio rilate bestoproduktojn (viando, lakto,
ovoj, ledo, lanugo, …) ne faras escepton! La bestoj
estas traktataj kiel nuraj objektoj, simile kiel
karbopecoj: sen sentoj, faritaj nur por 1 celo: akiri
profiton.
Kiamaniere do la besto-industrio strebas altigi la
profiton?
• pligrandigi la kapaciton de la bredejoj = pli da
bestoj en la sama spaco, do en malpli grandaj
kaĝoj
• doni hormonojn, tro grasan furaĝon, … por
laŭeble plej rapide dikigi la bestojn
• nutri la bestojn per rubo el la buĉejo (ofte
kanibalisma nutraĵo!)

• ĉar la bestoj vivas en malsanigaj kondiĉoj
(manko da freŝa aero, spaco, nenaturaj kaj
nevariaj manĝaĵoj, …), ili aldone preventive jam
ricevas medikamentojn (kiel antibiotikoj k.a.)
kontraŭ malsaniĝo
• dum tagoj kaj noktoj transporti buĉotajn
bestojn en teruraj kondiĉoj
• per piedbatoj kaj vipobatoj antaŭenigi la
kompatindajn, timantajn bestojn al buĉejo kie ili
jam flaras la morton kaj produktas timohormonojn
kiuj eniras la viandon
• per maŝino aŭtomate mortigi kaj/aŭ distranĉi la
bestojn, ofte sen antaŭa narkoto
• oni miksas en la viandon por konsumado (speciale
kolbasojn k.s.) plej diversajn rubo-aferojn
(organojn, intestojn, …)
• oni injekcias akvon kun proteinoj en viandon por
altigi la pezon
• … kaj tiel plu kaj tiel pli.
Vi ne povas imagi kion alian la homoj jam elpensis; ĉion
eblan ili faras por plialtigi la profiton. En la nomo de
mono, profito kaj kapitalismo. Iu kiu amas bestojn, ne
Ĉiuj vivantaj estaĵoj rajtas je digna vivo:
sunlumo, freŝa aero, spaco por libere
moviĝi… kaj natura morto.

Plia ekonomia afero estas la prezoj. Se estas tro da
lakto, butero aŭ io ajn en la merkato, la valoro kaj do
la prezoj malaltiĝas kaj la farmistoj kaj industrio
riskas gajni malpli da mono, ĉar la konsumata kvanto
restas pli-malpli la sama. Kion oni do faras por altigi la
prezojn? Oni forĵetas (!) bonan lakton, buteron, por
kiuj tiuj kompatindaj bestoj do tute vane (!!) suferis
kaj mortis!
Ĉion tion oni faras dum en aliaj partoj de la mondo
ĉiutage mortas homoj pro soifo, malsato kaj malsano!
Ĉu vi povas kredi tion??
Plie, la lakto-industrio eĉ ne hezitas altrudi
multekostan laktopulvoron al patrinoj en malriĉaj
landoj. La patrinoj havas naturan kaj senpagan lakton,
idealan por la beboj, sed anstataŭe, oni trudas al ili la
malpli bonan laktopulvoron, en kiu mankas diversaj
nutraj elementoj, antikorpoj, ktp., kaŭzante la morton
de multaj beboj! Beboj mortas pro malsanoj ankaŭ
ĉar ne ĉie haveblas pura akvo!
Nestlé estas unu el tiaj fi-firmaoj kiu eĉ trejnas
flegistinojn kaj akuŝistinojn konsili al patrinoj tian fiprodukton
anstataŭ la naturan vojon.

Por ŝpari monon, ĉiuj produktistoj aĉetas
malaltkvalitajn bazajn materialojn. Do por fari
ekzemple kolbasojn, la fabrikoj ne aĉetas altkvalitan
viandon de bone flegataj bestoj, sed ili aĉetas
malvalorajn organojn, buĉ-rubon, flankproduktojn,
miksas diversajn aĵojn en la viando kaj vendas tion
senskrupule.

Laste, pluraj epidemioj ligitaj al tro intensa
bestobredado kaŭzis malsanojn danĝerajn ankaŭ al
homoj: porka pesto, brida gripo, bovofreneziĝo, afta
febro. Kiam finfine la homoj lernos el siaj eraroj???

 

Lode Van de Velde

Kial ne sufiĉas esti vegetarano?

Kial ne sufiĉas esti vegetarano?
Fariĝi vegetarano estas kutime la unua
paŝo survoje al veganismo. Oni aŭdas pri tio de geamikoj
aŭ legas pri tio en revuo kaj oni decidas malmultigi aŭ eĉ
tute ĉesigi viando-konsumadon.
Multaj unue ĉesas manĝi ruĝan viandon, poste ili rifuzas
ankaŭ kokaĵo-similajn viandojn kaj fine fiŝon. Oni serĉas
kiamaniere anstataŭigi la ‘mankantan’ parton de la
ĉiutaga manĝo kaj bone-malbone elturniĝas.
Aliaj pro sanaj kialoj devas ĉesigi la viando-konsumadon.
Ĉiel ajn, la transiro al vegetarismo jam estas tre
laŭdinda paŝo: oni rekte evitas la mortigon, do suferigon
de bestoj.
Tamen, kiel vi legos en postaj ĉapitroj, ekzistas ankaŭ la
nerekta suferigo de bestoj.
Koncize (ĉar poste venos pli da detaloj): naskiĝas same
multe da virkokoj kiel kokinoj, virbovoj kiel bovinoj.
SED: virkokoj ne demetas ovojn, virbovoj ne ‘donas’
lakton. Ili estas kvazaŭ “kromproduktoj” de la ovorespektive
lakto-industrio kaj do amase mortigataj. Ne
ĉiu ledo devenas de bestoj kiujn oni ĉiukaze mortigus
por la viando! En iuj landoj oni fortranĉas la felon aŭ
forplukas la plumojn dum la bestoj ankoraŭ vivas!

En la lernejo, ni lernas ke kokino ‘donas’ ovojn kaj
bovino ‘donas’ lakton. Tiu klarigo taŭgas por 5-jaraj
infanoj. Sed adoleskantoj kaj plenkreskuloj sciu la
veron!
La industrio prisilentas kaj eĉ kaŝas la ĉiutagan
ekspluatadon kaj amasmortigon de bestoj. Ĉu tio ne
pensigas vin pri aferoj kiuj okazis en la dua
mondmilito?
Se oni ne agas kontraŭ tio, oni estas kunkulpa.
Konsumi lakton kaj ovojn nerekte kaŭzas la mortigon
de bestoj!

 

Lode Van de Velde.